Make your own free website on Tripod.com

IKRAR SEKOLAH

 

LAGU SEKOLAH :USAHA TETAP JAYA

 

Bahawa sanya kami berikrar ...USATA TETAP JAYA

Menjunjung tinggi dan mengamalkan Cogan perjuangan hidup

Prinsip-prinsip Rukun Negara Mengamalkan Rukun Negara

Usaha Tetap Jaya ...Junjung tinggi

Menjadi cogan perjuangan hidup.. Untuk nusa dan bangsa

Nama baik sekolah , guru-guru ...Pilihara nama baik

Ibu bapa, nusa dan bangsa Ibu bapa dan negara

Sentiasa dipupuk dan dipilihara ..Semat disanubari

Suruhan dan larangan agama .Suruhan dan larangan agama

Disemat disanubari ..Menghadapi cabaran zaman

Sentiasa berakhlak mulia ... .Dengan inisiatif dengan cogan kata

Jujur, berdisplin .. ...USAHA TETAP JAYA.

 

Dan berfikiran positif ...Wahai pemudi pemuda

 

Yakin kepada diri sendiri ...Belia harapan bangsa

Dan gigih .Perdandakanlah usahamu

Menghadapi cabaran zaman ..Untuk menuju kejayaan negara

Inisiatif menjadi amalan hidup. Belajar dengan giat

Agar sentiasa mencapai kejayaan ...Jangan lupa beribadat

Dalam keseluruhan kehidupan kami ..Amalkan segera

.....Displin semangat belia

 

.Mencapai semua cita-cita

.....Bakti kepada bangsa

.....Dengan cogan kata

...USAHA TETAP JAYA